Οι εγκαταστάσεις της ΑΒ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ αποτελούνται από ιδιόκτητα γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους. Οι αποθήκες μας βρίσκονται στο ΒΟΤΑΝΙΚΟ σε κομβικό σημείο. Είναι στεγασμένες, σε 1500m2 και διαθέτουν σύγχρονες ράμπες φορτοεκφόρτωσης με εύκολη πρόσβαση επικαθήμενων αυτοκινήτων και περονοφόρα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Τα γραφεία μας καταλαμβάνουν χώρο 200m2. Οι εγκαταστάσεις μας πληρούν όλες τις προδιαγραφές υγιεινής (απεντομώσεις , μυοκτονίες) και ασφαλείας όπως

  • Σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με εταιρεία security, 24ωρη παρακολούθηση.

  • Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (CCTV).

  • Πλήρες σύστημα πυροπροστασίας

  • Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα.

  • Σταθερή φύλαξη security