Η ΑΒ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ δημιουργήθηκε από τον Γιάννη Ανεζίνη και συνεχίζει να εκσυγχρονίζεται από τη δεύτερη γενιά. Έχοντας πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της εσωτερικής μεταφοράς, έχει πετύχει την επέκταση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων μέσω στρατηγικών συνεργασιών, ανά την Ελλάδα, με ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών. Ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται με συνέπεια στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Εμπειρία στις Μεταφορές

Τα στελέχη της ΑΒ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ έχουν πολύχρονη εμπειρία στον τομέα μεταφοράς και διαχείρισης αποστολών, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη δυνατή απόδοση έργου και υπηρεσίας προς τον πελάτη. Περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι σε Αθήνα, δουλεύουν καθημερινά με συνέπεια και ταχύτητα, για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας.