ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ +30 210 34 76 538

Ασφάλεια Μεταφοράς κατά Παντός Κινδύνου

Η ΑΒ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ παρέχει ασφάλεια κατά παντός κινδύνου σε όλους πελάτες της καθ΄όλη την διάρκεια της μεταφοράς και αποθήκευσης των εμπορευμάτων μέχρι και τον τελικό προορισμό εντός της Ελλάδος μέσω του ετησίου συμβολαίου INTERAMERICAN του διαμεταφορέα εμπορευμάτων (ρήτρα Α) όπως και οι κτιριακές μας εγκαταστάσεις.

Back to top